Audyt Uczelni Wyższej

Przepisy ustawy z 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” sugerują wszystkim Uczelniom Wyższym, przeprowadzanie analiz czynników przyczyniających się do tworzenia i zwiększania kosztów, w celu urzeczywistnienia struktury organizacyjnej Uczelni.

W związku z tym Pro Progress, przygotował dla Państwa ofertę na przeprowadzenie audytu, którego celem będzie:

    • określenie efektywności obecnie stosowanych rozwiązań,
    • zaproponowanie sposobów racjonalizacji kosztów,
    • propozycja korekty struktury organizacyjnej wynikającej z sytuacji ekonomicznej uczelni,
    • określenie miejsc powstawania i procesów generowania kosztów,
    • skrócenie dróg komunikacyjnych i czasu obiegu informacji i dokumentów.

Działania te, w efekcie doprowadzą do realizacji głównego celu, którym jest znalezienie wolnych środków finansowych potrzebnych na rozwój Państwa Uczelni.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie realizacji usług doradczych (np. audyt zarządczy zrealizowany dla Uniwersytetu Zielonogórskiego). Doradztwo realizowane jest przez uznanych ekspertów. Z listami referencyjnymi potwierdzające należyte i terminowe wykonanie prac można się zapoznać tutaj.

Każde z realizowanych przez Pro Progress zleceń jest dopasowane do oczekiwań konkretnego klienta. Zapraszany do zapoznania się ze stosowanymi przez nas technikami oraz narzędziami.

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.

Zapytaj nas o możliwość nawiązania współpracy:
zadzwoń (61 833 33 92) lub napisz do nas (formularz)!