Wielkopolska Grupa Doradztwa Gospodarczego
PRO PROGRESS spółka z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 231/239
61-485 Poznań
tel. 61 833 33 92
tel/fax 61 832 13 37
e-mail: biuro@proprogress.pl

RHB: 7084/1992r.
KRS: 0000094821/2002r.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 50 160zł.
NIP: 783-00-33-920
REGON: 632039814

DIRECTOIRE
Tomasz KRUSZYŃSKI – Président du Directoire
Jerzy WOLSKI – Membre du Directoire

Małgorzata PLUSKOTA – Chef comptable