Wielkopolska Grupa Doradztwa Gospodarczego
PRO PROGRESS spółka z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 231/239
61-485 Poznań
tel. 61 833 33 92
tel/fax 61 832 13 37
e-mail: biuro@proprogress.pl

RHB: 7084/1992r.
KRS: 0000094821/2002r.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 50 160zł.
NIP: 783-00-33-920
REGON: 632039814

ZARZĄD
Jerzy Wolski – Prezes Zarządu
Marcin Kruszyński – Członek Zarządu

Tomasz Kruszyński – Prokurent

Małgorzata Pluskota – Główny Księgowy

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
    przez WGDG Pro Progress Sp. z o.o.,
    zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.