pluk

27 kwietnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się Forum Gospodarcze Wielkopolska-Ukraina. Podczas wydarzenia Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Valeriy Kulich, Przewodniczący Czernihowskiej Obwodowej Administracji Państwowej podpisali List intencyjny o współpracy Województwa Wielkopolskiego i Czernihowskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

ukrpoz

Przewodniczący Kulich podkreślił znaczenie, jakie ma udzielane przez Polskę i Polaków wsparcie dla Ukrainy w tym trudnym dla niej czasie. Niezwykle ważnym elementem jest również chęć korzystania z polskich doświadczeń w budowaniu zdecentralizowanego państwa oraz gospodarki wolnorynkowej.

List intencyjny

Adnotacja prasowa

pluk

W dniach 15 do 17 lutego 2017 w Poznaniu przebywała grupa przedstawicieli obłasti czernihowskiej.
Każdy z przedstawicieli miał inny cel przyjazdu.

16806772_10211590088498100_6555132265256668239_n
Łączyła ich jednak chęć spotkania się z pierwszą grupą pielęgniarek przebywających w Poznaniu na studiach pielęgniarskich. Spotkanie udało się znakomicie i ku zdziwieniu gości nie tylko nie było żadnych krytycznych uwag ze strony pielęgniarek, ale było mnóstwa radości z pobytu i w związku z tym planów na temat organizacji. Przewodniczącym grupy, która miała również za zadanie spotkania w Urzędzie Marszałkowskim, był doktor Andriej Żidjenko – lekarz wojewódzki obłasti czernihowskiej.

Pozostali członkowie delegacji większość czasu przeznaczyli na odbycie cyklu spotkań biznesowych dotyczących możliwości i celowości otwarcia spółki ukraińskiej zajmującej się produkcją oraz dystrybucją urządzeń do uzdatniania wody na dużą skalę. Ponieważ wyniki tych działań wydają się obiecujące, podjęliśmy decyzję o utworzeniu tej spółki i włączeniu się spółki PRO PROGRESS w realizację tego zadania.

pluk

W dniach 23 do 25 stycznia 2017 kolejny raz grupa wielkopolskich przedstawicieli biznesu udała się do Czernihowa.

067

Tym razem celem było spotkanie wielkopolskich trzech przedsiębiorców z ukraińskimi firmami. Rezultat tego spotkania gospodarczego, którego organizatorami były Wielkopolska Izba Handlowo – Przemysłowa oraz Czernihowska Izba Przemysłowo – Handlowa, przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatorów i uczestników.

IMG_8997 IMG_8903

Na spotkania przybyło około 60 firm ukraińskich z czego około 25 miało możliwość bezpośredniej rozmowy z polskimi przedstawicielami. Jak wynika z podsumowania wyjazdu, wstępnych porozumień jest 6. Przewodniczący polskiej delegacji pan Prezydent Wojciech Kruk uważa, że to jest dopiero początek „szturmu” Wielkopolan do obłasti czernihowskiej. W związku z olbrzymim zainteresowaniem strony ukraińskiej wydaje się bardzo porządane aby organizować częściej tego typu wyjazdy i w gronie nie większym jak pięciu przedstawicieli jednorazowo. Jeśli mają to być spotkania B2B których rezultatami powinny być wstępne kontrakty to tylko w stosunkowo kameralnym gronie jest to możliwe. Spółka PRO PROGRESS reprezentowana przez prezesa Tomasza Kruszyńskiego przy okazji pobytu zaprezentowała nasze możliwości w pomocy polskim i ukraińskim przedstawicielom firm w ułatwianiu i nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów, oraz zawiązywaniu współpracy.

100

pluk

W dniach 22 do 25 września 2016 roku odbyła się kolejna wizyta przedstawicieli województwa Wielkoplskiego w Czernihowie. Tym razem członkowie Delegacji zostali zaproszeni przez Mera Czernihowa na co roku organizowane Dni Czernihowa oraz przez Urząd Wojewódzki Czernihowa. W skład delegacji wchodzili: Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Leszek Wojtasiak, dyrektor departamentu gospodarki Urzędu Marszałkowskiego – Beata Łozińsa, dyrektor departamentu zdrowia – Maciej Sytek, prezes Centrum Medycznego HCP – Lesław Lenartowicz, prezes Wielkopolskiej Grupy Doradztwa Gospodarczego PRO PROGRESS – Tomasz Kruszyński – organizator pobytu. Tym razem udało się nawiązać znakomite kontakty z przedstawicielami Urzędu Miasta, a poza tym trwały rozmowy dotyczące rozwoju stosunków między województwami w zakresie medycyny oraz bezpośrednich kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami polskimi i ukraińskimi. Ustalono, że prawdopodobnie pod koniec listopada lub na początku grudnia tego roku dojdzie do bezpośredniej wizyty grupy wielkopolskich przedsiębiorców pod patronatem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Czernihowie.

Adnotacja prasowa I
Adnotacja prasowa II
Adnotacja prasowa III
Adnotacja prasowa IV

8534_1

Przygotowania i organizację spotkań, bazując na swoich wcześniejszych kontaktach, od początku prowadzi Wielkopolska Grupa Doradztwa Gospodarczego „PRO PROGRESS” sp. z o.o.

pluk

Od 27 do 30 sierpnia 2016 roku w Poznaniu przebywała delegacja Czernihowa w składzie: pani gubernator Natalia Romanowa, lekarz wojewódzki Andrzej Żidenko, główny lekarz szitala onkologicznego w Czernihowie Walery Zub oraz dyrektor szpitala onkologicznego ginekologi w Czernihowie Jerzy Szen. Deklegacja podczas pobytu w Poznaniu odwiedziła Marszałka Woźniaka, członka Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Leszka Wojtasiaka, przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej oraz zwiedziła szpital – Centrum Medyczne HCP. W trakcie spotkań doprowadzono do ustaleń niezbędnych do dalszego współdziałania pomiędzy naszymi regionami, a także nawiązano konkretne kontakty z przedstawicielami prawników i to zarówno adwokatów jak i radców prawnych gdzie opracowano wstępny projekt utworzenia przy naszych izbach przemysłowo – handlowych prawnego punktu konsultacyjnego w celu zabezpieczenia negocjacji i prawnej opieki współpracujących firm.
Ustalono także, że następne spotkanie dotyczące naszych kontaktów powinno się jeszcze odbyć na przełomie sierpnia i września tego roku.
Adnotacja prasowa I
Adnotacja prasowa II
Adnotacja prasowa III
Adnotacja prasowa IV
Adnotacja prasowa V

1-zdjecie-spotkanie-30-08-2016

pluk

W dniach 8 – 10 sierpnia 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie w Czernihowie dotyczące dalszej współpracy pomiędzy przedstawicielami szeroko pojętego biznesu z Poznania z przedstawicielami władz Czernihowa oraz przedstawicielami Czernihowskiej Izby Handlowo – Przemysłowej i przedsiębiorcami. W skład Wielkopolskiej delegacji wchodzili:
Wojciech Kruk – prezydent Wielkopolskiej Izby Handlowo – Przemysłowej,
Tomasz Działyński – vice przezydent WIPH,
Radosław Śliwka – członek Zarządu WIPH,
Lesław Lenartowicz – prezes Zarządu Centrum Medycznego HCP,
Tomasz Kruszyński – prezes Zarządu PRO PROGRESS sp. z o.o – organizator wyjazdu.
Podczas wielu spotkań ustalono szczegóły techniczne potencjalnej współpracy pomiędzy firmami polskimi i ukraińskimi za pośrednictwem izb przemysłowo – handlowych oraz ustalono harmonogram działan i ewentualnej misji przedsiębiorców. Omówiono również dalsze szczegóły studiowania w Poznaniu pielęgniarek ukraińskich w Polsce.
Adnotacja prasowa I
Adnotacja prasowa II
Adnotacja prasowa III

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rozpoczęcie współpracy

W maju 2003 roku, na zaproszenie Wielkopolskiej Grupy Doradztwa Gospodarczego „PRO PROGRESS” sp. z o.o. , przyjechał do Poznania pan Walentyn Mielniczuk – Dyrektor Administracji Obwodowej Obwodu Czernihowskiego, który dzięki naszej pomocy mógł uczestniczyć w obradach Rady Regionów Europy. Na życzenie Gubernatora Mielniczuka nawiązano kontakty z największymi poznańskimi zakładami przemysłowymi i zorganizowano z ich przedstawicielami obustronne spotkania. Skutkiem pobytu delegacji ukraińskiej w Poznaniu, było rozpoczęcie współpracy pomiędzy Obwodem Czernihowskim, a firmami i instytucjami województwa Wielkopolskiego.

Od tego czasu zorganizowanych zostało kilkanaście wizyt przedstawicieli firm i instytucji wielkopolskich z władzami czernihowskimi oraz przedstawicieli biznesu, zarówno w Poznaniu, jak i w Czernihowie na Ukrainie.

Podjęte działania

Z ważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w okresie ostatnich lat, warto odnotować:

 • zbiórka pieniędzy wspierająca mieszkańców Czernihowa w czasie tzw. Pomarańczowej Rewolucji,
 • zorganizowanie uczestnictwa przedstawicieli biznesu wielkopolskiego w pobycie w Czernihowie podczas realizacji projektu PAUCI,
 • spotkanie oficjalnej delegacji Obwodu Czernihowskiego z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego i przedstawicielami Województwa,
 • przekazanie planu rozwoju regionalnego Województwa Wielkopolskiego delegacji Obwodu Czernihowskiego oraz doświadczeń związanych z jego tworzeniem,
 • rozpoczęcie współpracy pomiędzy poznańskimi kancelariami prawnymi a radcami prawnymi z Czernihowa,
 • omówienie wspólnych problemów dotyczących zagadnień energetyki oraz wodociągów i kanalizacji na spotkaniach w Poznaniu i Czernihowie,
 • nawiązanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami sieci hoteli w Wielkopolsce a hotelami w Czernihowie,
 • organizacja działań mających na celu zbadanie możliwości zakupu polskich urządzeń do sortowni śmieci w Czernihowie,
 • przygotowanie zakresu szkoleń dla administracji samorządowej Czernihowa bazujących na zmianach reformy samorządowej w Polsce,
 • zaproszenie i nawiązanie stałej współpracy pomiędzy Klubem Sportowym „OLIMP” w Poznaniu (organizatorem corocznych, międzynarodowych turniejów piłki nożnej dla młodzieży) a klubem piłkarskim FK „DESNA” w Czernihowie,
 • nawiązanie kontaktów pomiędzy Wielkopolską Izbą Rolniczą (organizatorem pobytu w Wielkopolsce młodzieży czernihowskiej uczącej się w szkołach rolniczych) a Czernihowską Agencją Rozwoju Regionalnego,
 • rozpoczęcie działań w celu rozpoznania możliwości utworzenia wspólnej polsko-ukraińskiej inicjatywy w zakresie wspierania rozwoju biznesu na terenie czernihowszczyzny,
 • organizacja działań mających na celu w przyszłości dokonanie inwentaryzacji zasobów turystycznych Obłasti Czernihowskiej w celu opracowania turystycznej oferty Czernihowa,
 • nawiązanie kontaktów obustronnych z Instytutem Włókien Naturalnych w Poznaniu.

Skala zainteresowań współpracą jest coraz większa, zarówno po stronie ukraińskiej jak i polskiej. Strona Ukraińska deklaruje chęć kontynuowania oraz dalszego nawiązywania nowych kontaktów we wszystkich możliwych dziedzinach: biznesu, oświaty, kultury, turystyki, rekreacji i wypoczynku, szkoleń itp. We wszystkich tych obszarach jesteśmy gotowi pomóc Państwu nawiązać kontakty ze stroną ukraińską – z przedstawicielami Obłasti Czernihowskiej.

24_09_2016_7

Zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w projekt budowania polsko-ukraińskich relacji gospodarczych i skontaktowania się z nami w tej sprawie! (kontakt)

Korespondencja partnerska

Notatki prasowe

Zapytaj nas o możliwość nawiązania współpracy:
zadzwoń (61 833 33 92) lub napisz do nas (formularz)!

pluk Якщо ви думаєте про створення компанії або хочете відкрити власний бізнес, зв’яжіться з нами – ми допоможемо. Ми можемо допомогти вам відкрити свій бізнес, організувати та вести бухгалтерський облік і людські ресурси. зателефонуйте або напишіть нам: (+ 48 61 833 33 92), форму.