Proponujemy wsparcie procesu inwentaryzacyjnego na każdym jego etapie:

  • doradztwo funkcjonalne – dotyczące konkretnego problemu nie koniecznie związanego z realizacją zlecenia inwentaryzacji. Może to być między innymi: przygotowanie inwentaryzacji, przeszkolenie pracowników, przygotowanie instrukcji, nadzór na przebiegiem inwentaryzacji, sporządzenie wniosków itp.,
  • doradztwo ciągłe – prowadzone w zależności od potrzeb: u partnera (model onside), lub w siedzibie naszej Spółki (offside). Gwarantuje ono bieżący kontakt, stałe przekazywanie informacji dotyczących problemów lub aktualnych działań a co za tym idzie pełną współpracę współodpowiedzialnych partnerów biznesowych. Obejmuje wszystkie elementy całego procesu inwentaryzacyjnego, w tym: organizacji, wdrażania, nadzoru, przeprowadzania, wnioskowania i oceny,
  • niezależną i obiektywną ocenę i analizę objętych procesem inwentaryzacyjnym składników majątku trwałego pod kątem ich dalszej przydatności dla firmy. Celem tego rodzaju doradztwa jest wyodrębnienie składników uszkodzonych, przeterminowanych lub zalegających dla ułatwienia Zarządowi podjęcia decyzji o sposobie zagospodarowania tych nieprzydatnych bądź nadmiernych.

Zapytaj nas o możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji w Twojej firmie:
zadzwoń (61 833 33 92) lub napisz do nas (formularz)!