Zgodnie z ogólnie przyjętym trendem w biznesie skupiania się wyłącznie na działalności podstawowej oddając w outsourcing procesy wspomagające, proponujemy naszym partnerom w ramach procesu inwentaryzacyjnego również fachowe doradztwo gwarantujące zadowolenie, indywidualne podejście, ciągłą współpracę, obecność konsultanta, szybką reakcję, umiejętność rozwiązywania problemów i wysokie kompetencje.

Jest to całkiem nowy, dodatkowy aspekt trwałej – partnerskiej współpracy, który może pomóc wzmocnić wzajemne zaufanie, doprowadzić do optymalizacji kosztowej oraz w pełni wykorzystać fachową wiedzę i doświadczenie konsultantów.

Proponujemy wsparcie procesu inwentaryzacyjnego na każdym jego etapie stanowiące:

  • doradztwo funkcjonalne – dotyczące konkretnego problemu nie koniecznie związanego z realizacją zlecenia inwentaryzacji. Może to być między innymi: przygotowanie inwentaryzacji, przeszkolenie pracowników, przygotowanie instrukcji, nadzór na przebiegiem inwentaryzacji, sporządzenie wniosków itp.,
  • doradztwo ciągłe – prowadzone w zależności od potrzeb: u partnera (model onside), lub w siedzibie naszej Spółki (offside). Gwarantuje ono bieżący kontakt, stałe przekazywanie informacji dotyczących problemów lub aktualnych działań a co za tym idzie pełną współpracę współodpowiedzialnych partnerów biznesowych. Obejmuje wszystkie elementy całego procesu inwentaryzacyjnego, w tym: organizacji, wdrażania, nadzoru, przeprowadzania, wnioskowania i oceny,
  • niezależną i obiektywną ocenę i analizę objętych procesem inwentaryzacyjnym składników majątku trwałego pod kątem ich dalszej przydatności dla firmy. Celem tego rodzaju doradztwa jest wyodrębnienie składników uszkodzonych, przeterminowanych lub zalegających dla ułatwienia Zarządowi podjęcia decyzji o sposobie zagospodarowania tych nieprzydatnych bądź nadmiernych.

Jesteśmy, zawsze do Państwa dyspozycji!