Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizowaniu, przygotowywaniu procesów inwentaryzacyjnych oraz przeprowadzaniu inwentaryzacji składników majątkowych. Od ponad 30 lat współpracujemy z największymi firmami w Polsce.

Formę inwentaryzacji, technikę spisu oraz dokumentację dostosowujemy do indywidualnych wymogów kontrahenta, z uwzględnieniem m.in.:

 • organizacji gospodarki magazynowej,
 • sposobu ewidencjonowania majątku przez dział księgowości,
 • podziału odpowiedzialności materialnej pracowników itp.

i wykonujemy z zachowaniem formalnych wymogów wynikających z aktualnych przepisów prawa.

Bazując na naszym doświadczeniu stosujemy odpowiednie dokumenty inwentaryzacyjne. Nasze wzory formularzy (protokoły, oświadczenia, arkusze spisowe, i inne) są zgodne z obowiązującymi zasadami prowadzenia inwentaryzacji. Jesteśmy również gotowi na sugestie naszych kontrahentów w tworzeniu nowych wzorów wg zapotrzebowania.

W dotychczas wykonywanych pracach mieliśmy okazję pracować z różnorodnym oprogramowaniem systemowym, m.in.: SAP, MERP, CDN, JDE, Assets Ninja, Subiekt.

Zapytaj nas o możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji w Twojej firmie: 
zadzwoń (61 833 33 92) lub napisz do nas (formularz)!

Inwentaryzacja tradycyjna

Przeprowadzamy inwentaryzację towarów i materiałów, a także środków trwałych, techniką tradycyjną (spis z natury) z wykorzystaniem arkuszy spisowych, którą wykonujemy sprawanie, rzetelnie i z zachowaniem największej staranności. 

Wykonujemy:

 • znakowanie środków trwałych etykietami/tabliczkami zawierającymi kody cyfrowe.
 • spis z natury środków trwałych przy pomocy arkuszy spisowych.
 • rozliczanie inwentaryzacji w papierowej dokumentacji lub wprowadzenie wyników do programu komputerowego.

Inwentaryzacja elektroniczna

Przeprowadzamy inwentaryzacje towarów i materiałów techniką elektroniczną z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych, które obsługiwane są przez wykwalifikowanych i doświadczonych w tym zakresie pracowników.

Wykonujemy:

 • znakowanie środków trwałych etykietami/tabliczkami zawierającymi kody kreskowe.
 • spis z natury środków trwałych przy pomocy czytników kodów.
 • komputerowe rozliczenie wyników spisu.

Środki trwałe:

 • spis z natury z pełnym rozliczeniem księgowym,
 • znakowanie,
 • wycena oraz analiza wykorzystania.

więcej

Materiały, towary i wyroby gotowe:

 • spis z natury z pełnym rozliczeniem księgowym,
 • analiza gospodarki magazynowej,
 • wycena zapasów oraz analiza przydatności.

więcej

Pozostałe składniki majątkowe:

 • krajowe i zagraniczne środki pieniężne,
 • narzędzia, odzież robocza, lekarstwa,
 • wartości niematerialne i prawne itp.

więcej

 

Inwentaryzacje nadzwyczajne

Jesteśmy w stanie przeprowadzić inwentaryzacje nadzwyczajne, które są spowodowane sytuacjami wyjątkowymi,
m.in.: zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej, kradzieżą, pożarem, powodzią, itp.

Inwentaryzacje nadzwyczajne mogą dotyczyć całości majątku lub jego części.

Mogą być wykonywane na żądanie lub wniosek organów zewnętrznych.

więcej

                                                                                                 

Doradztwo

Proponujemy następujące doradztwo dotyczące planowania, przeprowadzania i prawidłowego rozliczania procesu inwentaryzacyjnego.

 • funkcjonalne – przy okazji przeprowadzanej inwentaryzacji,
 • ciągłe – podczas stałej współpracy, niezależnie od etapu procesu inwentaryzacyjnego.

Wspieramy naszych Klientów, także w realizacji innych czynności związanych z inwentaryzacją aktywów:

 • przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej,
 • przeprowadzenie szkolenia Państwa pracowników z zakresu poprawnego i rzetelnego przeprowadzania inwentaryzacji,
 • nadzór nad procesem wykonywanym przez Państwa pracowników.

więcej

Zobacz niektóre zlecenia zrealizowane przez Dział inwentaryzacji