Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizowaniu, przygotowywaniu procesów inwentaryzacyjnych oraz przeprowadzaniu inwentaryzacji składników majątkowych.

W ramach powierzenia całych procesów inwentaryzacyjnych proponujemy pełną współpracę partnerską obejmującą również doradztwo.

Formę inwentaryzacji, technikę spisu oraz dokumentację dostosowujemy do indywidualnych wymogów kontrahenta, z uwzględnieniem m.in.:

 • organizacji gospodarki magazynowej,
 • sposobu ewidencjonowania majątku przez dział księgowości,
 • podziału odpowiedzialności materialnej pracowników itp.

i zachowaniem formalnych wymogów wynikających z aktualnych przepisów prawa.

Inwentaryzacja tradycyjna

Przeprowadzanie inwentaryzacji towarów i materiałów, a także środków trwałych techniką tradycyjną z wykorzystaniem arkuszy spisowych.

 • Znakowanie środków trwałych etykietami/tabliczkami zawierającymi kody cyfrowe.
 • Spis z natury środków trwałych przy pomocy arkuszy spisowych.
 • Rozliczanie inwentaryzacji w papierowej dokumentacji lub wprowadzenie wyników do programu komputerowego.

Inwentaryzacja elektroniczna

Przeprowadzanie inwentaryzacji towarów i materiałów techniką elektroniczną z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych.

 • Znakowanie środków trwałych etykietami/tabliczkami zawierającymi kody kreskowe.
 • Spis z natury środków trwałych przy pomocy czytników kodów.
 • Komputerowe rozliczenie wyników spisu.

Środki trwałe

 • spis z natury z pełnym rozliczeniem księgowym,
 • znakowanie,
 • wycena oraz analiza wykorzystania.

więcej

Materiały, towary i wyroby gotowe

 • spis z natury z pełnym rozliczeniem księgowym,
 • analiza gospodarki magazynowej,
 • wycena zapasów oraz analiza przydatności.

więcej

Pozostałe składniki majątkowe

 • krajowe i zagraniczne środki pieniężne,
 • narzędzia, odzież robocza, lekarstwa,
 • wartości niematerialne i prawne itp.

więcej

Doradztwo

funkcjonalne – przy okazji przeprowadzanej inwentaryzacji,

ciągłe – podczas stałej współpracy, niezależnie od etapu procesu inwentaryzacyjnego.

więcej

Oferta specjalna

Jeżeli nie są Państwo przekonani do powierzenia nam kompletnego procesu inwentaryzacyjnego świadczymy także usługi częściowe takie jak:

 • przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej,
 • przeprowadzenie szkolenia Państwa pracowników z zakresu poprawnego i rzetelnego przeprowadzania inwentaryzacji,
 • nadzór nad procesem wykonywanym przez Państwa pracowników.

Zobacz niektóre zlecenia zrealizowane przez Dział inwentaryzacji

Zapytaj o ofertę