Zajmujemy się prowadzeniem księgowości naszych klientów już od 1999 roku, dlatego powierzając nam swoje sprawy księgowe, możecie Państwo skupić się na realizacji własnych celów biznesowych – możecie nam zaufać!

pluk Якщо ви думаєте про створення компанії або хочете відкрити власний бізнес, зв’яжіться з нами – ми допоможемо. Ми можемо допомогти вам відкрити свій бізнес, організувати та вести бухгалтерський облік і людські ресурси. зателефонуйте або напишіть нам: (+ 48 61 833 33 92), форму.

 1. JAKOŚĆ – do obsługi usług księgowych dla naszych Klientów korzystamy z oprogramowania Symfonia, autorstwa czołowego dostawcy informatycznych rozwiązań dla biznesu w Polsce, firmy Sage.
 2. RZETELNOŚĆ – nasz zespół posiada wymagane certyfikaty Ministerstwa Finansów, a także jest wspierany przez doświadczonych biegłych rewidentów.
 3. PROFESJONALIZM – mamy wdrożoną politykę bezpieczeństwa, która gwarantuje bezpieczeństwo Państwa informacji oraz stosowne ubezpieczenia, będące gwarantem odpowiedzialności.

Nasza oferta jest dopasowana nie tylko do przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, ale także fundacji, stowarzyszeń i innych, które potrzebują fachowego wsparcia.

Prowadzenie ksiąg handlowych przedsiębiorstwa:

 • obsługa księgowa projektów współfinansowanych przez UE,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ewidencji i rozliczeń VAT,
 • księgowanie dokumentów przychodowych i kosztowych,
 • księgowanie płatności zobowiązań i należności,
 • kontrola rozrachunków z odbiorcami, dostawcami, pracownikami, urzędami,
 • tworzenie indywidualnych planów kont,
 • sporządzanie raportów kasowych,
 • sporządzanie rozliczeń podatkowych PIT, CIT, VAT,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • rachunkowość dla uproszczonych form opodatkowania (ryczałt, karta podatkowa),
 • przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie dokumentacji wymaganej przez GUS,
 • sporządzenie bilansu otwarcia w związku z rozpoczęciem działalności,
 • reprezentowania w kontaktach z urzędami skarbowymi i ZUS.

Rozliczenie pracowników:

 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników,
 • rozliczanie urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym zwolnień lekarskich,
 • sporządzanie list wynagrodzeń członków rady nadzorczej/zarządu,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • rozliczanie należności podatkowych i ZUS pracowników, łącznie ze sporządzeniem i złożeniem odpowiednich deklaracji rozliczeniowych,
 • sporządzanie i dostarczanie informacji dla osoby ubezpieczonej,
 • rejestracja i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,
 • kontakty z US  i ZUS, w zakresie rozliczeń pracowniczych,
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych pracowników (PIT-8/11; PIT-40),
 • prowadzenie rozliczeń z PFRON,
 • pełen zakres doradztwa w sprawach pracowniczych.

Pozostałe:

 • informowanie o bieżących zmianach w przepisach podatkowych, mających wpływ na działalność prowadzoną przez Zleceniodawcę,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS przedsiębiorcy,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • rozliczanie amortyzacji środków trwałych,
 • wypełnianie wniosków kredytowych,
 • prowadzenie przekształceń przedsiębiorstw,
 • prowadzenie likwidacji przedsiębiorstwa,
 • przypominanie o terminach płatności oraz składania deklaracji,
 • bieżące doradztwo w kwestiach podatkowych,
 • doradztwo w kwestiach księgowych,
 • odbiór dokumentów od Klienta.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług  fundacje oraz stowarzyszenia:

 • posiadamy praktyczną wiedzę z zakresu zasad prowadzenia księgowości i specyfikacji rozliczeń podatkowych organizacji pozarządowych,
 • opracowujemy rzetelne i przejrzyste systemy rachunkowo-finansowy, który pozwalają dokonać  właściwej  oceny rentowności oraz kondycji finansowej jednostki,
 • sporządzamy  wiarygodne sprawozdanie roczne (bilans, rachunek wyników) oraz deklaracje dla US, ZUS oraz GUS,
 • rozliczamy dotacje celowe,
 • rozliczymy pracowników oraz wolontariuszy,
 • przygotowujemy odpowiednie dane niezbędne do sporządzenia sprawozdań:
  a. tzw. merytorycznych (dla ministerstwa),
  b. z realizacji określonych projektów.

Od 2016 roku ustawodawca wprowadził szereg zmian w przepisach dotyczących prowadzenia księgowości przez organizacje pozarządowe. Zmiany te dotyczą głównie uproszczeń w zakresie ewidencjonowania przychodów i kosztów oraz sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przez NGO.
Chętnie pomożemy Państwu te zmiany przeanalizować!

Zapytaj nas o możliwość nawiązania współpracy:
zadzwoń (61 833 33 92) lub napisz do nas (formularz)!