Oferujemy Państwu szeroki zakres usług związanych z gospodarką środkami trwałymi. Mamy wieloletnie doświadczenie w organizowaniu ewidencji księgowej majątku trwałego jej weryfikacji i dostosowywaniu do specyficznych wymagań i struktury organizacyjnej Zleceniodawcy.

Inwentaryzacja środków trwałych

Przeprowadzamy rzetelne spisy z natury środków trwałych i na ich podstawie dokonujemy pełnego rozliczenia księgowego. We współpracy z Klientem ustalamy różnice inwentaryzacyjne w formie zestawienia niedoborów i nadwyżek oraz opracowujemy wstępne wyjaśnienia użytkowników środków trwałych (osób odpowiedzialnych), o przyczynach powstania wykazanych różnic.
W zależności od stopnia zaawansowania informatycznego jednostki, stosujemy różne rodzaje dokumentacji inwentaryzacyjnej. Wykorzystujemy moduły inwentaryzacyjne współpracujące z komputerową ewidencją księgową lub stosujemy tradycyjną dokumentację spisu i rozliczeń księgowych.

Znakowanie środków trwałych

Wykonujemy trwałe oznakowanie tabliczkami inwentarzowymi środków trwałych. Sposób znakowania oraz wygląd etykiety dostosowujemy do wymagań Zleceniodawcy. Aktualnie najczęściej stosowane są etykiety samoprzylepne zawierające logo firmy oraz numer inwentarzowy. Umieszczenie na etykiecie kodu kreskowego (zakodowany numer inwentarzowy) pozwala na elektroniczną identyfikację środków trwałych podczas spisu z natury oraz komputerowe generowanie arkuszy różnic inwentaryzacyjnych.

Opracowanie instrukcji o gospodarce środkami trwałymi

Opracowujemy instrukcje uwzględniające kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z prowadzeniem ewidencji księgowej majątku z uwzględnieniem struktury organizacyjnej firmy oraz odpowiedzialnością materialną pracowników. Integralną częścią opracowania jest także schemat obiegu dokumentów związanych z ruchem środków trwałych (przyjęcie, przesunięcie, likwidacja).

Analiza gospodarki środkami trwałymi

Dokonujemy analizy wykorzystania środków trwałych pod kątem ich rzeczywistego zużycia oraz dalszej przydatności dla danej jednostki. Współpracujemy z gronem rzeczoznawców z różnych dziedzin gospodarki, gwarantujących rzetelne i fachowe wykonanie zlecenia.

Zapytaj nas o możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji w Twojej firmie:
zadzwoń (61 833 33 92) lub napisz do nas (formularz)!