Oferujemy Państwu szeroki zakres usług związanych z gospodarką środkami trwałymi. Mamy wieloletnie doświadczenie w organizowaniu ewidencji księgowej majątku trwałego jej weryfikacji i dostosowywaniu do specyficznych wymagań i struktury organizacyjnej Zleceniodawcy.

Opracowanie instrukcji o gospodarce środkami trwałymi

Kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z prowadzeniem ewidencji księgowej majątku z uwzględnieniem struktury organizacyjnej firmy oraz odpowiedzialnością materialną pracowników. Integralną częścią opracowania jest schemat obiegu dokumentów związanych z ruchem środków trwałych (przyjęcie, przesunięcie, likwidacja).

Inwentaryzacja środków trwałych

Spis z natury środków trwałych wraz z pełnym rozliczeniem księgowym. Ustalenie różnic inwentaryzacyjnych w formie zestawienia niedoborów i nadwyżek oraz pobranie wstępnych wyjaśnień użytkowników środków trwałych (osób odpowiedzialnych), o przyczynach powstania różnic. W zależności od stopnia zaawansowania informatycznego jednostki, stosujemy różne rodzaje dokumentacji inwentaryzacyjnej. Wykorzystujemy moduły inwentaryzacyjne współpracujące z komputerową ewidencją księgową lub stosujemy tradycyjną dokumentację spisu i rozliczeń księgowych.

Znakowanie środków trwałych

Trwałe oznakowanie tabliczkami inwentarzowymi środków trwałych. Sposób znakowania oraz wygląd etykiety dostosowujemy do wymagań Zleceniodawcy. Aktualnie najczęściej stosowane są etykiety samoprzylepne zawierające logo firmy oraz numer inwentarzowy. Umieszczenie na etykiecie kodu kreskowego (zakodowany numer inwentarzowy) pozwala na elektroniczną identyfikację środków trwałych podczas spisu z natury oraz komputerowe generowanie arkuszy różnic inwentaryzacyjnych.

Analiza gospodarki środkami trwałymi

Analiza wykorzystania środków trwałych pod kątem ich rzeczywistego zużycia oraz dalszej przydatności dla danej jednostki. Współpracujemy z gronem rzeczoznawców z różnych dziedzin gospodarki, gwarantujących rzetelne i fachowe wykonanie zlecenia.