Imperial Tobacco Polska S.A.

 • inwentaryzacja ciągła posiadanego majątku (środki trwałe, surowce, materiały, wyroby gotowe, produkcja w toku, środki pieniężne, znaki akcyzy, części zamienne i artykuły techniczne) wg ustalonego harmonogramu rocznego, w Poznaniu i w około 20 biurach regionalnych w Polsce,
 • inwentaryzacja doraźna i zdawczo-odbiorcza,
 • opracowanie instrukcji o gospodarce środkami trwałymi,
 • opracowanie zasad wystawiania i obiegu dokumentów ruchu środków trwałych.

Wyborowa S.A.

 • opracowanie zasad przeprowadzania inwentaryzacji, dokumentacji inwentaryzacyjnej,
 • inwentaryzacja ciągła środków trwałych w Poznaniu i Warszawie z klasyfikacją i oznakowaniem,
 • opracowanie instrukcji o gospodarce środkami trwałymi,
 • inwentaryzacja ciągła środków obrotowych – surowce, materiały, wyroby gotowe, znaki akcyzy w Zakładzie w Poznaniu, w Zielonej Górze oraz w magazynach zewnętrznych.

Honda Motor Europe Logistics NV (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

 • opracowanie zasad gospodarki środkami trwałymi dla Oddziału w Polsce,
 • rozliczenie i aktualizacja ewidencji księgowej,
 • inwentaryzacja majątku trwałego oraz wyposażenia,
 • oznakowanie środków trwałych oraz wyposażenia tabliczkami inwentarzowymi.

ENEA Logistyka Sp. z o.o.

 • inwentaryzacja towarów handlowych w 19 oddziałach i filiach w całej Polsce.

Sygnity S.A.

 • inwentaryzacja magazynu części zamiennych

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

 • doradztwo w projekcie inwentaryzacji środków trwałych,
 • ocena prac spisowych środków trwałych.

Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • spis z natury środków trwałych,
 • oznakowanie środków tabliczkami inwentarzowymi w 75 jednostkach organizacyjnych Spółki.

Unilever Polska S.A. Zakład żywności w Poznaniu

 • inwentaryzacje majątku obrotowego – surowce, produkcja w toku, wyroby gotowe,
 • inwentaryzacje surowców i wyrobów w firmie logistycznej Schrader Internationale Logistic.

PPG Deco Polska Sp. z o.o.

 • inwentaryzacje ciągłe majątku obrotowego (surowce, materiały, wyroby gotowe i towary, środki pieniężne, produkcja w toku) przeprowadzane w zakładzie produkcyjnym we Wrocławiu i w magazynie wyrobów gotowych i towarów handlowych w Warszawie,
 • inwentaryzacje ciągłe i zdawczo-odbiorcze towarów handlowych w 50 Centrach Dekoracyjnych w Polsce,
 • inwentaryzacje okresowe środków trwałych.

GlaxoSmithKline S.A.

 • inwentaryzacje ciągłe majątku trwałego i obrotowego (surowce, materiały, wyroby gotowe, produkcja w toku) przeprowadzane w zakładzie produkcyjnym w Poznaniu,
 • inwentaryzacje okresowe środków trwałych.

Sanofi – Aventis Sp. z o.o.

 • inwentaryzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w polskiej centrali Spółki.

PPG Polifarb Cieszyn S.A.

 • inwentaryzacje ciągłe majątku obrotowego (surowce, materiały, wyroby gotowe i towary, środki pieniężne, produkcja w toku) przeprowadzane w zakładzie produkcyjnym w Cieszynie i w magazynach wyrobów gotowych i towarów handlowych w Chorzowie i Gliwicach,
 • inwentaryzacje okresowe środków trwałych.

Vorwerk Polska Sp. z o.o.

 • spis z natury towarów handlowych i materiałów w 500 magazynach kontyngentowych na terenie całego kraju, w serwisach i biurach regionalnych oraz magazynie głównym.

Nestle Ice Cream Polska Sp. z o.o.

 • inwentaryzacja wyrobów gotowych w 14 magazynach hurtowych w Polsce.

TBMECA Poland Sp. z o.o.

 • inwentaryzacje okresowe środków trwałych,
 • oznakowanie środków trwałych,
 • opracowanie zasad ewidencji i obrotu środkami trwałymi,
 • opracowanie instrukcji o gospodarce środkami trwałymi,
 • inwentaryzacje w magazynie części zamiennych i artykułów technicznych.

ABB Sp. z o.o.

 • inwentaryzacja produkcji w toku w zakładzie we Wrocławiu i w zakładzie w Przasnyszu,
 • inwentaryzacja wyrobów gotowych i towarów handlowych w Warszawie.

Ruukki Polska Sp. z o.o.

 • całkowita inwentaryzacja posiadanego majątku w ramach przekształcenia przedsiębiorstwa w Spółkę,
 • inwentaryzacja roczna zapasów.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A.

 • inwentaryzacja towarów handlowych w 29 punktach handlowych zlokalizowanych na terenie portów lotniczych w całej Polsce.

FORTIS „Nowy Stary Browar” Sp. z o.o.

 • spis z natury środków trwałych w obiektach handlowych i gastronomicznych w „Starym Browarze” w Poznaniu,
 • spis z natury środków trwałych w Hotelu Blow Up Hall.

STILL Polska Sp. z o.o.

 • spis z natury środków trwałych na terenie centrali Spółki w Żernikach oraz we wszystkich oddziałach na terenie Polski,
 • oznakowanie środków tabliczkami inwentarzowymi.

Szpital CENTRUM MEDYCZNE HCP Sp. z o.o. w Poznaniu

 • spis z natury środków trwałych użytkowanych na terenie szpitala w Poznaniu oraz w specjalistycznych pracowniach, poradniach i gabinetach zlokalizowanych poza szpitalem,
 • oznakowanie środków tabliczkami inwentarzowymi.

Atos IT Services Sp. z o.o.

 • inwentaryzacja środków trwałych w 4 biurach w Polsce.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni

 • inwentaryzacja magazynu materiałów i części zamiennych.

Akzo Nobel Industrial Coatings Sp. z o.o.

 • inwentaryzacja magazynu surowców i wyrobów gotowych.

TFP Sp. z o.o.

 • inwentaryzacja palet, magazynu surowców i materiałów, wyrobów gotowych i opakowań w Zakładach produkcyjnych w Kórniku i Babimoście.

Grupa PCC – PCC Rokita S.A., PCC PU Sp. z o.o., PCC EXOL S.A., PCC MCAA Sp. z o.o., PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o., PCC Prodex Sp. z o.o.

 • inwentaryzacje magazynów surowców, materiałów, opakowań, wyrobów gotowych,
 • inwentaryzacja magazynu części zamiennych.

KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o.

 • inwentaryzacja towarów handlowych oraz środków trwałych i wyposażenia w 80 Oddziałach na terenie całej Polski.

Zapytaj nas o możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji nadzwyczajnej w Twojej firmie:
zadzwoń (61 833 33 92) lub napisz do nas (formularz)!