Honda Motor Europe Logistics NV (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

 • opracowanie zasad gospodarki środkami trwałymi dla Oddziału w Polsce,
 • rozliczenie i aktualizacja ewidencji księgowej,
 • inwentaryzacja majątku trwałego oraz wyposażenia,
 • oznakowanie środków trwałych oraz wyposażenia tabliczkami inwentarzowymi.

ENEA Logistyka Sp. z o.o.

dawniej BHU S.A.
 • inwentaryzacja towarów handlowych w 19 oddziałach i filiach w całej Polsce.

IMPERIAL TOBACCO POLSKA S.A.

dawniej Wytwórnia Wyrobów Tytoniowych S.A. w Poznaniu
 • inwentaryzacja ciągła posiadanego majątku (środki trwałe, surowce, materiały, wyroby gotowe, produkcja w toku, środki pieniężne, znaki akcyzy, części zamienne i artykuły techniczne) wg ustalonego harmonogramu rocznego, w Poznaniu i w około 20 biurach regionalnych w Polsce,
 • inwentaryzacja doraźna i zdawczo-odbiorcza,
 • opracowanie instrukcji o gospodarce środkami trwałymi,
 • opracowanie zasad wystawiania i obiegu dokumentów ruchu środków trwałych.

WYBOROWA S.A.

dawniej Poznańskie Zakłady Spirytusowe „POLMOS” w Poznaniu
 • opracowanie zasad przeprowadzania inwentaryzacji, dokumentacji inwentaryzacyjnej,
 • inwentaryzacja ciągła środków trwałych w Poznaniu i Warszawie z klasyfikacją i oznakowaniem,
 • opracowanie instrukcji o gospodarce środkami trwałymi,
 • inwentaryzacja ciągła środków obrotowych – surowce, materiały, wyroby gotowe, znaki akcyzy w Zakładzie w Poznaniu, w Zielonej Górze oraz w magazynach zewnętrznych.

Sygnity S.A.

 • inwentaryzacja magazynu części zamiennych

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. w Warszawie

 • doradztwo w projekcie inwentaryzacji środków trwałych,
 • ocena prac spisowych środków trwałych.

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

 • spis z natury środków trwałych,
 • oznakowanie środków tabliczkami inwentarzowymi w 75 jednostkach organizacyjnych Spółki.

9UNILEVER POLSKA S.A. Zakład żywności w Poznaniu

 • inwentaryzacje majątku obrotowego – surowce, produkcja w toku, wyroby gotowe,
 • inwentaryzacje surowców i wyrobów w firmie logistycznej Schrader Internationale Logistic.

10PPG DECO POLSKA Sp. z o.o.

dawniej Polifarb Wrocław
 • inwentaryzacje ciągłe majątku obrotowego (surowce, materiały, wyroby gotowe, środki pieniężne, produkcja w toku) przeprowadzane w zakładzie produkcyjnym we Wrocławiu i magazynie wyrobów gotowych i towarów handlowych w Warszawie,
 • inwentaryzacje ciągłe i zdawczo–odbiorcze towarów handlowych w ponad 40 Centrach Dekoracyjnych w Polsce,
 • inwentaryzacja środków trwałych w zakładzie produkcyjnym oraz w ponad 40 punktach handlowych.

11GlaxoSmithKline S.A.

 • inwentaryzacje ciągłe majątku trwałego i obrotowego (surowce, materiały, wyroby gotowe, produkcja w toku) przeprowadzane w zakładzie produkcyjnym w Poznaniu oraz w siedzibie Zarządu w Warszawie.

sanofi-aventise516ef32-cadd-4a02-973b-9fa301591d4bSANOFI – AVENTIS Sp. z o.o.

 • inwentaryzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w siedzibie w Warszawie.

PPG POLIFARB CIESZYN S.A.10

 • inwentaryzacje ciągłe majątku obrotowego (surowce, materiały, wyroby gotowe, produkcja w toku) przeprowadzane w zakładzie produkcyjnym w Cieszynie i magazynie wyrobów gotowych i towarów handlowych w Świętochłowicach.

4VORWERK POLSKA Sp. z o.o.

 • inwentaryzacja towarów handlowych w magazynie we Wrocławiu, w punktach serwisowych oraz w 240 magazynach kontyngentowych na terenie całej Polski.

12NESTLE ICE CREAM POLSKA Sp. z o.o.

 • inwentaryzacja wyrobów gotowych w 14 magazynach hurtowych w Polsce.

imageTBMECA Poland Sp. z o.o. w Legnicy

 • inwentaryzacje okresowe środków trwałych,
 • oznakowanie środków trwałych,
 • opracowanie zasad ewidencji i obrotu środkami trwałymi,
 • opracowanie instrukcji o gospodarce środkami trwałymi,
 • inwentaryzacje w magazynie części zamiennych i artykułów technicznych.

HURTOWNIA APTEKARZY GALENICA – PANAX Sp. z o.o. w Poznaniu

 • inwentaryzacja towarów handlowych.

14HLB FRĄCKOWIAK I WSPÓLNICY – F 5 KONSULTING Sp. z o.o. w Poznaniu

 • inwentaryzacje okresowe środków trwałych.

sigma-aldrich-corp-logoSIGMA – ALDRICH Sp. z o.o.

 • inwentaryzacja środków trwałych,
 • opracowanie zasad ewidencji i obrotu środkami trwałymi.

15ABB Sp. z o.o.

 • inwentaryzacja produkcji w toku w zakładzie we Wrocławiu i w zakładzie w Przasnyszu,
 • inwentaryzacja wyrobów gotowych i towarów handlowych w Warszawie.

16ALFA – SYSTEMS Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym

 • inwentaryzacja surowców i produktów chemicznych, opracowanie zasad obmiaru cieczy w zbiornikach.

Energetyka Poznańska – Biuro Handlowo-Usługowe Sp. z o.o. w Poznaniu

obecnie ENEA S.A.
 • stała inwentaryzacja towarów w hurtowni i w 12 sklepach firmowych,
 • wstępna analiza działalności organizacyjnej Spółki,
 • instrukcja obiegu i kontroli dokumentów,
 • instrukcja kancelaryjna,
 • instrukcja organizacji i zakresu działania archiwum,
 • rzeczowy wykaz akt stanowisk komórek organizacyjnych Spółki.

17Ruukki Polska Sp. z o.o.

dawniej METALPLAST S.A. Oborniki Wlkp.
 • całkowita inwentaryzacja posiadanego majątku w ramach przekształcenia przedsiębiorstwa w Spółkę,
 • inwentaryzacja roczna zapasów.

Zakłady Chemiczne „Luboń” S.A. Luboń k/Poznania

 • inwentaryzacja materiałów w magazynach,
 • rozliczenie, wyprowadzenie różnic,
 • wprowadzenie danych do ewidencji komputerowej,
 • uzgodnienie stanów materiałów z księgowością.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Poznaniu

 • inwentaryzacja środków trwałych własnych i obcych,
 • założenie ewidencji księgowej.

18Poznańska Palarnia Kawy ASTRA

 • inwentaryzacja materiałów i surowców,
 • wyprowadzenie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.

PZF CEFARM w Poznaniu

 • inwentaryzacja towarów w hurtowniach rejonowych,
 • wyprowadzenie i rozliczenie różnic,
 • wprowadzenie danych do ewidencji komputerowej.

FEBRÜ POLSKA Sp. z o.o. w Śremiefebrue_logo

 • spis z natury z rozliczeniem różnic inwentaryzacyjnych,
 • oznakowanie środków trwałych,
 • klasyfikacja rodzajowa KRST – GUS,
 • opracowanie instrukcji o gospodarce środkami trwałymi,
 • wycena środków trwałych.

MAKRO CASH & CARRY POLAND Sp. z o.o.20

 • inwentaryzacja środków trwałych w centrum handlowym w Poznaniu,
 • oznakowanie i klasyfikacja rodzajowa KRST – GUS.

KÜHNE & NAGEL Sp. z o.o.

 • inwentaryzacja środków trwałych we wszystkich oddziałach w Polsce,
 • rozliczenie i aktualizacja ewidencji księgowej.

FABRYKA WODOMIERZY „POWOGAZ” S.A. w Poznaniu

 • inwentaryzacja środków trwałych,
 • inwentaryzacja narzędziowni,
 • Logo_Essowyprowadzenie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.

ESSO – POLSKA Sp. z o.o. w Poznaniu

 • inwentaryzacja środków trwałych.

dxgdxlrfmoezuoperhitjyvgtfknowuvzghrghrldkdqkyeffctrfslkrughAUTOSTRADA WIELKOPOLSKA S.A. Poznań

 • inwentaryzacja środków trwałych.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A.

 • inwentaryzacja towarów handlowych w 29 punktach handlowych zlokalizowanych na terenie portów lotniczych w całej Polsce.

FORTIS „Nowy Stary Browar” Sp. z o.o. w Poznaniu

 • spis z natury środków trwałych w obiektach handlowych i gastronomicznych w „Starym Browarze” w Poznaniu,
 • spis z natury środków trwałych w Hotelu Blow Up Hall.

STILL POLSKA Sp. z o.o. w Poznaniu

 • spis z natury środków trwałych na terenie centrali Spółki w Żernikach oraz we wszystkich oddziałach na terenie Polski,
 • oznakowanie środków tabliczkami inwentarzowymi.

Szpital CENTRUM MEDYCZNE HCP Sp. z o.o. w Poznaniu

 • spis z natury środków trwałych użytkowanych na terenie szpitala w Poznaniu oraz w specjalistycznych pracowniach, poradniach i gabinetach zlokalizowanych poza szpitalem,
 • oznakowanie środków tabliczkami inwentarzowymi.

Atos IT Services Sp. z o.o.

 • inwentaryzacja środków trwałych w 4 biurach w Polsce.