Oferujemy Państwu szeroki zakres usług związanych z gospodarką magazynową.

Inwentaryzacja materiałów, towarów i wyrobów gotowych

Wykonujemy spis z natury wraz z pełnym rozliczeniem księgowym. Na podstawie spisu, ustalamy różnice inwentaryzacyjne w formie zestawienia niedoborów i nadwyżek oraz opracowujemy wstępne wyjaśnienia od osób materialnie odpowiedzialnych, dotyczących przyczyn powstania różnic. W zależności od stopnia zaawansowania informatycznego jednostki, stosujemy różne rodzaje dokumentacji inwentaryzacyjnej. Wykorzystujemy moduły inwentaryzacyjne współpracujące z komputerową ewidencją księgową lub stosujemy tradycyjną dokumentację spisu i rozliczeń księgowych.

Opracowanie instrukcji o gospodarce magazynowej

Przygotowujemy instrukcje uwzględniające kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z prowadzeniem ewidencji magazynowej z uwzględnieniem struktury organizacyjnej firmy oraz odpowiedzialności materialnej pracowników. Integralną częścią opracowania jest schemat obiegu dokumentów związanych z gospodarką magazynową.

Analiza gospodarki magazynowej

Dokonujemy analizy przydatności zapasów w rozbiciu na poszczególne grupy lub indeksy materiałowe na podstawie rzeczywistej rotacji zapasów w badanym okresie. Analizujemy stosowaną dokumentację magazynoweą pod kątem poprawności jej obiegu pomiędzy poszczególnymi działami jednostki oraz przestrzegania formalnych wymogów związanych z ich wypełnianiem (kompletność podpisów, czytelność zapisu itp.).xxx

Inwentaryzacje w Magazynach Wysokiego Składowania (MWS / WMS / HBW)

Prowadzimy okresowe i ciągłe inwentaryzacje w Magazynach Wysokiego Składowania.
Przedmiotem takiej inwentaryzacji są składowane surowce i materiały produkcyjne, towary handlowe, wyroby gotowe.
Inwentaryzacja jest wykonywana przez wykwalifikowane osoby, posiadające odpowiednie uprawnienia do pracy na wysokościach oraz wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac.

Zapytaj nas o możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji w Twojej firmie: 
zadzwoń (61 833 33 92) lub napisz do nas (formularz)!