Dział Doradztwa Personalnego pomaga właścicielom firm i osobom odpowiedzialnym za pracowników w skutecznym i bezpiecznym zarządzaniu kadrami. Usługi w zakresie doradztwa personalnego obejmują:

Oceny okresowe pracowników

  • badanie postaw pracowniczych,
  • opracowywanie systemów ocen okresowych,
  • przeprowadzanie okresowych ocen pracowników.

Szkolenia pracownicze

  • organizowanie szkoleń dla pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem Pracodawcy,
  • organizacja szkoleń BHP.

Działania dodatkowe

  • koordynowanie procesu rekrutacji, w tym redagowanie ofert rekrutacyjnych, wstępna selekcja dokumentów aplikacyjnych, przygotowywanie dokumentów rekrutacyjnych,
  • projektowanie i sporządzanie lub audyt regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzeń, regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, regulaminu premiowania,
  • badanie oceny ryzyka zawodowego,
  • audyt polityki kadrowej (raporty i zestawienia ilościowe i jakościowe),
  • analiza zatrudnienia (wydajność pracy, koszty pracy, czas pracy).

Zapewniamy ścisłą współpracę z kierownictwem firmy, ochronę danych osobowych, rzetelność i obiektywizm w relacjach pracodawca – pracownik.

Odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi to fundament biznesowego bezpieczeństwa firmy i społecznego komfortu pracowników, a kompleksowa administracja dokumentacją pracowniczą gwarantuje bezpieczne prowadzenie każdego przedsiębiorstwa.