W profesjonalny i dobrze zorganizowany sposób przeprowadzamy inwentaryzacje nadzwyczajne, które są spowodowane sytuacjami wyjątkowymi, takimi jak:

  • zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej,
  • kradzieżą,
  • pożarem, powodzią,
  • postawieniem firmy w stan upadłości lub jej zamknięciem,

oraz wystąpieniem szczególnych okoliczności uzasadniających jej przeprowadzenie. Wśród nich są również żądania organów zewnętrznych, np. policji lub prokuratury dotyczące rewizji lub kontroli majątku.

Spis o charakterze nadzwyczajnym może obejmować całość majątku lub jedynie jego część.

Głównymi celami i zadaniami inwentaryzacji nadzwyczajnej są:

  • doprowadzenie do zgodności stanu księgowego z rzeczywistym,
  • rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie,
  • ocena przydatności składników majątkowych, ujawnienie zapasów nieprzydatnych lub zbędnych,
  • ochrona mienia firmy.

Zapytaj nas o możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji nadzwyczajnej w Twojej firmie:
zadzwoń (61 833 33 92) lub napisz do nas (formularz)!