WINKOWSKI i SKA Sp. z o.o.

dawniej ZAKŁADY GRAFICZNE Sp. z o.o. w Pile

 • analizy i prognozy finansowe przedsiębiorstwa.

DRUKARNIA KOLEJOWA w Poznaniu

 • rozpoznanie możliwości przekształceń własnościowych,
 • dokonanie analizy ekonomicznej na zlecenie Centralnej Dyrekcji PKP.

JANGRAF – DRUKARNIA OPAKOWAŃ w Gorzowie

 • analiza opłacalności,
 • prognoza finansowa potencjalnych inwestycji,
 • prospekt dla inwestorów zagranicznych,
 • biznes plan na zakup maszyn na zlecenie Pomorskiego Banku Kredytowego.

FERREX Sp. z o.o.

 • ocena perspektyw rozwoju dla potrzeb postępowania układowego.

MIKROMA Przedsiębiorstwo Specjalnych Maszyn Elektrycznych Małej Mocy we Wrześni

 • program restrukturyzacji dla bankowego postępowania ugodowego w WBK,
 • program naprawczy dla Agencji Rozwoju Przemysłu,
 • prywatyzacja przedsiębiorstwa.

POLMATEX – FALUBAZ Lubuska Fabryka Zgrzeblarek Bawełnianych w Zielonej Górze

 • program restrukturyzacji dla bankowego postępowania ugodowego,
 • przeprowadzenie sądowego postępowania układowego.

BOROWSKIE KOPALNIE GRANITU

 • opracowywanie planów finansowych,
 • comiesięczne analizy ekonomiczne,
 • negocjacje z instytucjami finansowymi w imieniu BKG,
 • sprawdzenie wyceny bilansu otwarcia spółki.

MARKET POZPERITO S.A.

 • analiza ekonomicznej efektywności firmy,
 • ocena perspektyw rozwoju sieci sklepów MARKET POZPERITO,
 • badanie sieci handlowej Gorzowa, Zielonej Góry, Leszna, Kalisza, Konina i Piły.

Wielkopolska Fabryka Mebli S.A.

dawniej MEBLE OBORNIKI S.A.

 • prywatyzacja przedsiębiorstwa,
 • wyliczenie wartości akcji przypadających na poszczególnych pracowników wg kursu USD na dzień przekształcenia.

BAMA POLSKA Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.

 • organizacja obsługi finansowej firmy przez banki polskie:
  • wybór banków,
  • negocjacje warunków obsługi,
 • poszukiwanie polskich kandydatów na stanowiska nadzorcze,
 • analiza ekonomiczna firmy,
 • prognoza finansowa w okresie 5-letnim.

KORGAZ w Poznaniu

 • prywatyzacja przedsiębiorstwa – wyliczenie wartości akcji przypadających na poszczególnych pracowników wg. kursu USD na dzień przekształcenia.

FUDIM – POLMO w Poznaniu

 • przygotowanie do wdrożenia nowego produktu jakim jest myjnia samochodów (analiza teoretyczna, wdrożenie, nadzór, prognoza).

MAHLE KROTOSZYN S.A.

dawniej Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego WSM „KROTOSZYN” S.A. w Krotoszynie

 • prywatyzacja i utworzenie nowej spółki na bazie wydziału Z-4,
 • prognoza rozwoju produkcji na rzecz General Motors i FORD.

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI POZNAŃSKICH S.A.

 • analiza przedsięwzięcia – rozbudowa Elektrociepłowni (1993r.),
 • rachunek efektywności rozbudowy elektrociepłowni ”Karolin” (1994r.),
 • prognozy dla potrzeb długoterminowych kontraktów na zakup energii elektrycznej przez Polskie Sieci Energetyczne (1994r.),
 • wyliczenie zaktualizowanej wielkości amortyzacji środków trwałych (1995r.),
 • okresowe analizy ekonomiczne (1993–1995r.).

Oddział Eksploatacji Sieci Przesyłowej Poznań

 • koncepcja restrukturyzacji OESP Poznań,
 • analiza stanu organizacyjnego Oddziału,
 • analiza finansowa Oddziału,
 • propozycje restrukturyzacji Oddziału,
 • prognoza finansowa zrestrukturyzowanego Oddziału,
 • współpraca przy przekształcaniu Oddziału w Spółkę.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Zachód w Poznaniu

 • przygotowanie planu strategicznego,
 • analiza zatrudnienia,
 • opracowanie systemu ocen pracowników.

PEC S.A.

dawniej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC) w Poznaniu

 • prognoza rynku ciepłowniczego i analiza rynku,
 • tworzenie Spółki inwestycyjnej PEC i Zespołu Elektrociepłowni Poznańskich S.A. od strony organizacyjnej i merytorycznej.

Poznańskie Towarzystwo Ciepłownicze Sp. z o.o w Poznaniu

 • organizacja Spółki,
 • wystąpienie i reprezentacja klienta przed Urzędem Ochrony Konsumenta,
 • analizy i prognozy ekonomiczne.

DIAMENT S.A.

dawniej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. – Oddział, Zakład Wierceń w Zielonej Górze

 • prywatyzacja Oddziału.

Aquanet Krzesinki Sp. z o.o.

 • wieloletnia strategia przedsiębiorstwa,
 • analiza zatrudnienia,
 • wycena udziałów spółki,
 • analiza opłacalności,
 • organizacja spółki.

RUTEN Gospodarka Odpadami Przemysłowymi

 • prognoza finansowa na lata 2010 -2013,
 • wycena przedsiębiorstwa trzema metodami,
 • analiza możliwości rozwoju,
 • prognoza inwestycyjna dla przedsiębiorstwa.

EUROMIND Sp. z o.o.

 • badanie rynku usług odzieżowych dla odbiorców francuskich,
 • rozpoznanie, przygotowanie dokumentów i udział w negocjacjach dotyczących zakupu biura podróży dla inwestorów francuskich,
 • prognoza rozwoju spółki.

SYDKRAFT Sp. z o.o.

 • rozpoznanie rynku ukraińskiego w zakresie pozyskania alternatywnych surowców energetycznych,
 • prowadzenie rozmów ze stroną ukraińską dotyczących budowy fabryki peletów.